Audytor Wiodący wg wymagań ISO 9001:2008

I06 – Audytor Wiodący ISO 9001:2015 (rej. w IRCA)

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Szkolenie jest jednym z kroków niezbędnych do uzyskania rejestracji w IRCA jako certyfikowany audytor wiodący systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Szkolenie to jest zaprojektowane, zatwierdzone, prowadzone i nadzorowane według specyfikacji wydanej przez IRCA.

W trakcie szkolenia nabywacie Państwo umiejętności efektywnego planowania auditów dla wieloosobowego zespołu auditorów (jako Auditor Wiodący), a także kierowania zespołem audytowym podczas przeprowadzania i raportowania audytów drugiej i trzeciej strony. Struktura szkolenia oparta jest na wytycznych normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania systemów zarządzania jakością i środowiskiem), z uwzględnieniem ISO 17021 (audyty 3-ciej strony)

Szkolenie jest zarejestrowane w IRCA (Nr A17929). Wszystkie materiały szkoleniowe są przygotowywane zgodnie ze specyfikacją IRCA. Kompetencje trenerów są również nadzorowane przez IRCA.

Zakres szkolenia

 • System jakości – Przedstawienie i wyjaśnienie zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm ISO 9000, przegląd wymagań ISO 9001:2015
 • Audity zewnętrzne – Wyjaśnienie auditów, ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie
 • Auditorzy zewnętrzni – Ich odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów i wspomagające ich działanie
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu składa się z dwóch elementów:
  • ocena ciągła – obejmującą zaangażowanie uczestnika w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • egzamin pisemny – 4 części obejmujące zagadnienia rozpatrywane na szkoleniu
  • Na zakończenie szkolenia otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po zdaniu egzaminu pisemnego i zaliczeniu oceny ciągłej przez trenera – certyfikat IRCA,  opatrzony numerem, pod którym szkolenie jest zarejestrowane w IRCA.

Grupa docelowa

Osoby pragnące w przyszłości pracować jako audytorzy profesjonalni (freelance lub w jednostkach certyfikacyjnych), na skalę krajową lub międzynarodową. Osoby pragnące w przyszłości pracować jako inspektorzy / auditorzy różnych branż przemysłowych (np. inspektorzy PSC, CDI itp). Członkowie kierownictwa desygnowani do nadzorowania systemów zarządzania wg norm ISO

Warunki uczestnictwa

 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora
 • Korzystne jest posiadanie wiedzy na temat normy ISO 9001 oraz doświadczenie w wewnętrznym auditowaniu tej normy.
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Czas trwania

5 dni

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte