Audytor Zintegrowanego Systemu Zarządzania

I08 – Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo czym powinien cechować się Audytor i na co powinien zwrócić uwagę audytując Zintegrowany System Zarządzania swojej firmy. Zdobędą Państwo niezbędną wiedzę i umiejętności, jak skutecznie przeprowadzać audyt (audit*) wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jak raportować wyniki takiego auditu.

Zakres szkolenia

 • Wstęp do zagadnień szkolenia;
 • Ogólne omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018;
 • Polityka i planowanie;
 • Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zintegrowanych;
 • Monitorowanie, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze;
 • Audytor – jego umiejętności i kompetencje;
 • Wprowadzenie do auditów, podejście do auditu;
 • Zarządzanie auditem;
 • Listy kontrolne do auditów;
 • Raporty niezgodności i działania korygujące;
 • Sporządzanie raportów.
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest  poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie auditów wewnętrznych, kierownictwo, pełnomocnicy ds. systemów zintegrowanych.

Warunki uczestnictwa

 • Wcześniejsza znajomość wymagań ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001;
 • Przydatna będzie również umiejętność sporządzania raportów.

Czas trwania

3 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność słowa Auditor używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte