Warsztaty dla Pełnomocników SZJ | Bureau Veritas

I14 – Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników SZJ

Zapisz się na warsztaty

Korzyści
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą:

  • przygotować organizację do wdrożenia zmian wynikających z rewizji normy ISO 9001
  • skorzystać z doświadczeń innych pełnomocników w przenoszeniu dobrych i unikaniu złych praktyk w swoich firmach.
  • doskonalić funkcjonujący w organizacji system zarządzania

Harmonogram szkolenia
1. Nowe wydanie normy ISO 9000:2015 – Podstawy i terminologia – nowe i zmienione terminy i pojęcia
2. Nowe i zmodyfikowane wymagania normy ISO 9001:2015 w (w odniesieniu do wymagań ISO 9001:2008)
3. Warsztaty n/t kontekstu organizacji i elementów składowych kontekstu
4. Warsztaty n/t ryzyk i szans w zarządzaniu jakością
5. Warsztaty n/t podejścia procesowego
6. Analiza danych i przegląd zarządzania

Grupa docelowa
Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania, specjaliści, kierownicy ds. Systemów Zarządzania.
Osoby, które chcą poszerzać swoją wiedzę związaną z funkcjonowaniem Systemów Zarządzania.

Ocena uczestników
Ocena uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia. Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa, wydany przez Bureau Veritas.

Zapisz się na warsztaty