Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 - Szkolenia Bureau Veritas

I07 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę potrzebną do sprawnego i skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w organizacjach różnego rodzaju i wielkości. Materiał omawiany w trakcie szkolenia obejmuje kwestie związane z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem nad codziennym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 a także nad jego doskonaleniem. Dowiedzą się Państwo na czym polega praca członka Kierownictwa desygnowanego do nadzorowania SZJ i jak sprostać jej wymaganiom. Wiedza ta usystematyzuje Państwa działania i pomoże sprawniej zarządzać systemem jakości w organizacji.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Jakością: pojęcia i słownictwo (ISO 9000:2015);
  • Przegląd wymagań ISO 9001:2015;
  • Konstruowanie postaci systemu zarządzania jakością w Firmie. Kontekst organizacji, ryzyka i szanse, podejście procesowe, wskaźniki funkcjonowania, niezbędna udokumentowana informacja;
  • Pełnomocnik Kierownictwa ds. SZJ w hierarchii Firmy – Współpraca z pozostałymi członkami Najwyższego Kierownictwa, Dzielenie się wiedzą o SZJ
  • Nadzór nad auditami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
  • Przygotowanie danych na przegląd zarządzania;
  • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Zarys normy ISO 9004;
  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością;
  • Współpraca z jednostką certyfikacyjną.
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest  poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Grupa docelowa

Wszystkie osoby pełniące funkcje kierownicze na średnich i wyższych szczeblach zarządzania, Konsultanci systemów zarządzania wg ISO, dotychczasowi pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania Jakością, kandydaci na Pełnomocników Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością,  Auditorzy wewnętrzni / zewnętrzni SZJ (opcjonalnie).

Warunki uczestnictwa

  • Bazowa znajomość normy ISO 9001:2015

Czas trwania

3 dni

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte