Audytor Systemu Zintegrowanego | Bureau Veritas

I09 – Nowa norma ISO 9001:2015, doskonalenie technik audytowania, ryzyko w procesie audytowania

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Na szkoleniu zapoznają się Państwo z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów przy zastosowaniu podejścia procesowego. Pozyskają Państwo wiedzę o skutecznym stosowaniu wytycznych dotyczących auditowania systemów zarządzania zgodnie z normą ISO 19011. Przedstawione praktyczne przykłady działań umożliwią Państwu profesjonalne oraz skuteczne auditowanie własnych organizacji z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka nieosiągnięcia celów auditu. Wyjaśnione w sposób praktyczny stosowanie technik rozwiązywania problemów oraz dobrych praktyk dotyczących identyfikacji i oceny ryzyka zwiększą Państwa kompetencje auditorskie.

Zakres szkolenia

  • Terminy i definicje związane z auditem
  • Zasady auditowania
  • Ryzyko w procesie auditowania (terminy związane z ryzykiem, ocena ryzyka, planowanie auditu, przeprowadzenie auditu, ustalenia z auditu, działania poauditowe, dobre praktyki)
  • Techniki rozwiązywania problemów
  • Podejście do auditu, problemy występujące podczas auditu

Ocena uczestników

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia
  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy, którzy zostaną pozytywnie ocenieni, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Grupa docelowa

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością, auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością, osoby wykonujące audity dostawców, menedżerowie jakości, osoby zainteresowane tematyką auditów wewnętrznych

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania jakością  

Czas trwania

2 dni