IRIS - Audytor wewnętrzny

IR02 – Audytor Wewnętrzny IRIS

Zapisz się

Korzyści

Dzięki szkoleniu zapoznają się Państwo z techniką przeprowadzania i raportowania audytów (auditów*) wewnętrznych wg standardu IRIS.

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

  • Geneza powstania standardu IRIS;
  • Wprowadzenie do wymagań IRIS;
  • Omówienie wszystkich pytań kwestionariusza – zasady przyznawania wyników;
  • Warsztaty – prowadzenie auditów wewnętrznych IRIS;
  • Warsztaty – raportowanie wyników audytów.

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w czasie szkolenia ;
  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wydawany prze Bureau Vetitas Polska.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów jakości, audytorzy, kierownictwo, pełnomocnicy ds. jakości w zakresie systemów dedykowanych dla kolejnictwa.

Warunki uczestnictwa

Znajomość normy ISO 9001.

Czas trwania

2 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte