Analiza RAMS wg IRIS oraz EN 50126 | Bureau Veritas

IR03 – Analiza RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) I LCC (Life Cycle Cost) wg wymagań IRIS rev. 02.1 oraz EN 50126 – moduł podstawowy

Zapisz się

Korzyści:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów mających styczność z analizami niezawodnościowymi oraz analizami potencjalnych kosztów eksploatacji i utrzymania oferowanych wyrobów, którzy chcą:

 • Zdobyć wiedzę na temat metodologii oraz technik obliczania i analizy niezawodności, rodzajów dostępności wyrobu w eksploatacji, utrzymania i konserwacji oraz wpływu na bezpieczeństwo użytkowników jak też systemu, w skład którego wchodzi wyrób,
 • Zdobyć umiejętność przełożenia wyników analizy RAMS na analizę i obliczenie Kosztów Cyklu Życia (LCC) wyrobu na potrzeby Klienta oraz rozwoju wyrobu,
 • Zdobyć lub pogłębić umiejętność zaimplementowania wymagań IRIS oraz EN 50126 w Systemie Zarządzania funkcjonującym w Przedsiębiorstwie,
 • Wspomagać swoich dostawców w doskonaleniu jakości i niezawodności oferowanych wyrobów,
 • Wymieniać wiedzę i doświadczenia z innymi przedsiębiorstwami na temat metod i technik gromadzenia wiedzy oraz jej wykorzystywania w procesach doskonalenia wyrobu.

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematyki RAMS i LCC na podstawie wymagań punktu 7.11 IRIS rev. 2.01 oraz normy EN 50126
 • Określenie wymagań RAMS
 • Wstępna analiza RAMS
 • Wymagania dotyczące RAMS

– Cele dla Niezawodności

– Cele dla Utrzymania (zapobiegawczego / korygującego)

– Cele dla Dostępności

– Cele dla Bezpieczeństwa

 • Proces pozyskiwania i wyboru danych dla RAMS
 • Parametry RAMS, które należy włączyć do modelu LCC
 • Omówienie modelowania LCC

Ocena uczestników:

 • Ocena uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa, wydany przez Bureau Veritas.

Grupa docelowa:
Pracownicy działów jakości, konstrukcyjnych i rozwoju, technologicznych, serwisu. Osoby, którzy chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę z zakresu analiz niezawodnościowych oraz dotyczących kosztów eksploatacji i utrzymania.

Warunki uczestnictwa:
Zalecana min. podstawowa znajomość wymagań normy ISO 9001:2008

Czas trwania: 2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte