Analiza RAMS i LCC wg IRIS oraz EN 50126 | Bureau Veritas

IR04 – Analiza RAMS i LCC wg wymagań IRIS rev. 02.1 iraz EN 50126 – moduł rozszerzony

Zapisz się

Korzyści:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów prowadzących analizy niezawodnościowe oraz analizy przewidywanych kosztów eksploatacji i utrzymania oferowanych wyrobów, którzy chcą:

 • Pogłębić wiedzę na temat metodologii oraz technik obliczania i analizy niezawodności, rodzajów dostępności wyrobu w eksploatacji, utrzymania i konserwacji oraz wpływu na bezpieczeństwo użytkowników jak też systemu, w skład którego wchodzi wyrób,
  • Udoskonalić umiejętność przełożenia wyników analizy RAMS na analizę i obliczenie Kosztów Cyklu Życia (LCC) wyrobu na potrzeby Klienta oraz rozwoju wyrobu,
  • Zdobyć lub pogłębić umiejętność zaimplementowania wymagań IRIS oraz EN 50126 w Systemie Zarządzania funkcjonującym w Przedsiębiorstwie,
  • Wspomagać swoich dostawców w doskonaleniu jakości i niezawodności oferowanych wyrobów,
  • Wymieniać wiedzę i doświadczenia z innymi przedsiębiorstwami na temat metod i technik gromadzenia wiedzy oraz jej wykorzystywania w procesach doskonalenia wyrobu.

Zakres szkolenia:

 • Przypomnienie i krótkie omówienie zagadnień RAMS i LCC na podstawie wymagań punktu 7.11 IRIS rev. 2.01 oraz EN 50126
 • Określenie wymagań RAMS
 • Wstępna analiza RAMS
 • Wymagania dotyczące RAMS
  – Cele dla Niezawodności
  – Cele dla Utrzymania (zapobiegawczego / korygującego)
  – Cele dla Dostępności
 • – Cele dla Bezpieczeństwa
 • Proces pozyskiwania i wyboru danych dla RAMS
 • Zapewnienie funkcjonowania RAMS w ciągu Cyklu Życia
 • Parametry RAMS, które należy włączyć do modelu LCC
 • Omówienie modelowania LCC
 • Parametry RAMS dla LCC
 • Przygotowanie szablonów dokumentów RAMS oraz LCC,  wymaganych przez EN 50126 oraz IRIS
 • Przeprowadzenie praktyczne analiz RAMS i LCC
 • Podsumowanie

Ocena uczestników:

 • Ocena uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa, wydany przez Bureau Veritas.

Grupa docelowa:
Pracownicy działów jakości, konstrukcyjnych i rozwoju, technologicznych, serwisu. Osoby, którzy chcą pogłębić lub zdobyć wiedzę z zakresu analiz niezawodnościowych oraz dotyczących kosztów eksploatacji i utrzymania.

Warunki uczestnictwa:
Zalecana min. podstawowa znajomość wymagań normy ISO 9001:2008 oraz wymagań dotyczących niezawodności i utrzymania.

Czas trwania: 4 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte