IRIS - praktyczna interpretacja wymagań

IR01 – Wymagania ISO/TS 22163:2017 (IRIS rev. 03)

Zapisz się na szkolenie

Zawartość merytoryczna szkolenia:
1. Informacje podstawowe
2. Korzyści biznesowe
3. Geneza i rozwój IRIS
4. Proces auditowania i zasady utrzymania certyfikatu
5. Metodyka oceny wyników
6. Wymagania ISO/TS 22163 – omówienie szczegółowe
7. Test końcowy

Cele szkolenia:
• Zaznajomienie się z wymaganiami i terminologią systemów zarządzania biznesem,
• Opanowanie umiejętności interpretacji wymagań IRIS rev. 03 w wydaniu ISO/TS 22163,
• Umiejętność powiązania wymagań IRIS z wymaganiami prawnymi oraz norm związanych,
• Przybliżenie pojęcia „ciągłego doskonalenia” oraz metod z tym związanych.

Grupa docelowa:
Kadra Zarządzająca i kierownicza, pełnomocnicy ds. jakości, specjaliści ds. jakości, pracownicy wszystkich szczebli w firmie, którzy są zainteresowani nabyciem wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do poprawnego interpretowania wymagań ISO/TS 22163 oraz ich dokumentowania.

Czas trwania:
2 dni

Zapisz się na szkolenie