Jak skutecznie komunikować się podczas audytu?

A01 – Jak skutecznie komunikować się podczas audytu?

Korzyści

Szkolenie ma na celu pogłębienie lub opanowanie umiejętności interpersonalnych i psychologicznych, pomocnych w relacjach pomiędzy audytorem i audytowanym.

Zakres szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Integracja
 • Diagnoza bieżących potrzeb
 • Audytor i jego rola w procesie audytu
 • Cechy wiedza umiejętności audytora
 • Narzędzia wpływu audytora
 • Komunikacja z audytowanym: proces, bariery, zakłócenia, etc
 • Kanały komunikacyjne / Komunikacja niewerbalna
 • Głos i wzrok jako narzędzia wpływu audytora
 • Autoprezentacja
 • Techniki wpływu audytora
 • Autoprezentacja – symulacje spotkań/rozmów z audytowanym, oraz prezentacja raportu pokontrolnego.
 • Techniki wpływu audytora.
 • Zabawa poranna
 • Podsumowanie materiału z poprzedniego dnia
 • Asertywność
 • Informacje zwrotne
 • Psycholingwistyka
 • Techniki wpływu audytora
 • Dywersyfikacja wpływu – typologie audytowanych
 • Typowe sytuacje w procesie audytu – symulacje
 • Trudne sytuacje w audycie – symulacje
 • Konflikt, egzekwowanie, etc
 • Stres
 • Andragogika – uczenie dorosłych
 • Coaching
 • Cechy skutecznego audytora
 • Podsumowanie szkolenia
 • Rozdania dyplomów
 • Ewaluacja

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia;

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za audyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Warunki uczestnictwa

Brak

Czas trwania

2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte