Audytor Wewnętrzny ISO 22716:2009 | Bureau Veritas

K02 – Bezpieczny Kosmetyk (GMP) – szkolenie Audytorów Wewnętrznych PN-EN ISO 22716:2009

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Przypomnienie nowych  wytycznych w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki produktów kosmetycznych wg standardu PN-EN ISO 22716:2009. oraz Dobrych Praktyk Produkcji w branży kosmetycznej i w odniesieniu do innych branż, w których funkcjonują. Umiejętność zastosowania powyższej wiedzy przy audytach wewnętrznych.

Zakres szkolenia

 • Wymagania prawne regulujące wytwarzanie produktów kosmetycznych dotyczące DPP;
 • Przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z systemem Dobrych Praktyk Produkcji oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i normy PN-EN ISO 22716:2009;
 • Struktura systemu Dobrych Praktyk Produkcji;
 • Odpowiedzialność kierownictwa wg PN-EN ISO 22716:2009;
 • Przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO 22716:2009 i określenie sposobu zapewnienia możliwości spełnienia wymagań;
 • Szkolenia pracowników;
 • Rekomendowany system dokumentacji;
 • Kryteria stosowane podczas audytu i certyfikacja systemu DPP w procesie audytowania.
 • Audyty – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do audytu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie;
 • Audytorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru audytorów. Program certyfikacji audytorów;
 • Narzędzia audytowe – narzędzia dostępne dla audytorów i wspomagające ich działanie;
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.

Grupa docelowa

Kandydaci na audytorów wewnętrznych wg PN-EN ISO 22716:2009

Ocena uczestników

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wydawany przez Bureau Veritas Polska.

Czas trwania

2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte