PN-EN ISO 22716:2009 - dobra praktyka produkcyjna

K01 – Bezpieczny Kosmetyk (GMP) – interpretacja normy PN-EN ISO 22716:2009

Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcyjnych

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

W lipcu 2013 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/200 (z 30 listopada 2009), które obliguje do wdrożenia i działania zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (DDP. Ang GMP -Good Manufacturing Practices) w branży kosmetycznej. Rozporządzenie to nakłada obowiązek wytwarzania kosmetyków zgodnie z zasadami DDP, a tym samym zobowiązuje producentów do opracowania, wdrożenia i utrzymywania odpowiedniego do swoich potrzeb oraz typu produkcji systemu jakości wraz z dokumentacją.

Dzięki szkoleniu zapoznają się Państwo z nowymi wytycznymi w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki produktów kosmetycznych wg standardu PN-EN ISO 22716:2009. Poznają Państwo Dobre Praktyki Produkcji w branży kosmetycznej, ale również w odniesieniu do innych branż, w których funkcjonują.

Zakres szkolenia

 • Wymagania prawne regulujące wytwarzanie produktów kosmetycznych dotyczące DPP;
 • Przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z systemem Dobrych Praktyk Produkcji oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i normy PN-EN ISO 22716:2009;
 • Struktura systemu Dobrych Praktyk Produkcji;
 • Odpowiedzialność kierownictwa wg PN-EN ISO 22716:2009;
 • Przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO 22716:2009 i określenie sposobu zapewnienia możliwości spełnienia wymagań;
 • Szkolenia pracowników;
 • Rekomendowany system dokumentacji;
 • Kryteria stosowane podczas auditu i certyfikacja systemu DPP w procesie auditowania.

Ocena uczestników

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wydawany przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Szkolenie jest kierowane do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkujących kosmetyki:

 • Pracownicy działów produkcji;
 • Pracownicy działów kontroli jakości, zarządzania jakością i inni pracownicy odpowiedzialni za jakość, auditorzy wewnętrzni SZJ, pełnomocnicy SZJ;
 • Pracownicy odpowiedzialni za magazynowanie surowców, materiałów opakowaniowych i wyrobów gotowych;
 • Pracownicy odpowiedzialni za wysyłkę wyrobów gotowych do klienta;
 • Osoby odpowiedzialne za zakupy i jakość surowców oraz materiałów opakowaniowych;
 • Kierownicy produkcji, kierownicy KJ, technolodzy, kierownicy logistyki, pracownicy średniego szczebla nadzoru i menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami produkującymi kosmetyki;
 • Pracownicy służb technicznych i utrzymania ruchu;
 • Pracownicy działów odpowiedzialnych za szkolenia i zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości obiektów i urządzeń.

Warunki uczestnictwa

Zalecana podstawowa znajomość ustawy o kosmetykach.

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie