PART 21 - Audytor wewnętrzny

J02 – Audytor Wewnętrzny PART 21

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu zostaną  Państwo zapoznani z wymaganiami i zastosowaniem standardu PART 21J (zatwierdzona organizacja projektująca), a także nabędą Państwo umiejętność zastosowania i wdrożenia wymagań we własnym przedsiębiorstwie.

Zakres szkolenia

 • Krótka prezentacja międzynarodowych przepisów lotniczych (ICAO – JAA – EASA) i istniejących uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej ;
 • Zakres tematyczny – PART 21 Podczęść J
  – Ogólne omówienie wymagań PART 21 – przypomnienie;
  – Szczegółowe informacje na temat PART 21 Podczęść J;
  – Przedstawienie kluczowych informacji o zatwierdzeniu organizacji projektującej;
  – Zatwierdzona Organizacja Projektująca wg PART 21 Podczęść J – wymagania;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania
  – Słownictwo związane z problematyką auditów;
  – Rodzaje auditów;
  – Wymagania wobec auditorów;
  – Systematyka auditów (przygotowanie, badanie, raportowanie, działania poauditowe);
  – Strategia auditu;
  – Listy kontrolne;
  – Dokumentowanie niezgodności.

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

 • Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo techniczne, kierownictwo i służby jakości, służby inżynieryjno-techniczne, inspektorzy, personel techniczny zaangażowany w utrzymanie ciągłej zdatności lotnej, biura projektowe, służby serwisowe;
 • Auditorzy i kandydaci na auditorów.

Warunki uczestnictwa

 • Ogólna znajomość reglamentacji lotniczej i specyfiki produkcji lotniczej.

Czas trwania

2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte