J04 - Audytor Wewnętrzny PART 145 - Szkolenia Bureau Veritas

J04 – Audytor Wewnętrzny PART 145

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą PART 145 oraz nabędą umiejętności audytorskie w zakresie jej wymagań. Po pozytywnym przejściu kursu będą Państwo umieli efektywnie planować, realizować, raportować audyty wykorzystując znajomość PART 145.

Zakres szkolenia

  • Przepisy lotnicze Wspólnoty Europejskiej

– porównanie JAR OPS z PART 145

  • PART 145 – informacje ogólne
  • PART 145 – szczegółowe wymagania

– główne wymagania dla AMO

– zaplecze techniczne

– wymagania dotyczące personelu

– wyposażenie, narzędzia i materiały

– dane dotyczące obsługi

– zgłoszenia zdarzeń lotniczy

– Polityka jakości

– EASA FROM ONE

Grupa docelowa

Kandydaci na audytorów wewnętrznych PART 145.

Czas trwania

2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamnkięte