Materiały niebezpieczne - szkolenia | Bureau Veritas

Materiały niebezpieczne

Oferowane tematy szkoleń

Kod

Tytuł szkolenia

MN01 Ocena i ograniczenie ryzyka stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych
MN02 Technologie i prace szczególnie niebezpieczne – ograniczanie ryzyka
MN03 Karty charakterystyk substancji chemicznych i ich mieszanin w świetle zmieniających się przepisów prawnych
MN04 Transport i logistyka magazynowa materiałów niebezpiecznych zgodnie z założeniami ADR
Zapytaj o szkolenia
Data Tytuł szkolenia/
Cena (Bez zakwaterowania)
Lokalizacja Zapisz się
Terminy szkoleń wkrótce