Substancje chemiczne - Szkolenia Bureau Veritas

MN01 – Ocena i ograniczenie ryzyka stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych

Zapisz się

Korzyści:

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Dowiedzą się Państwo jak wprowadzać, magazynować oraz użytkować substancje i mieszaniny chemiczne. Ponadto poprzez udział w szkoleniu będą Państwo mieli szansę wykryć ewentualne nieprawidłowości występujące w Waszych  zakładach pracy i podjąć odpowiednie działania dla poprawy bezpieczeństwa pracowników. Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników dostaje certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Zakres szkolenia:

  • Podstawy prawne dotyczące stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w zakładach pracy;
  • Niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne – zasady wprowadzania do stosowania, magazynowania i użytkowania;
  • Identyfikacja szkodliwych substancji i mieszanin chemicznych występujących na stanowiskach pracy i ocena ich wpływu na zdrowie pracowników;
  • Metody oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne;
  • Karty charakterystyki – jak z nich korzystać;
  • Ćwiczenia.

Grupa docelowa:

Specjaliści ds. jakości i bhp, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych, m. in. chemii gospodarczej, środków czyszczących, kosmetyków, klejów, farb, lakierów oraz innych podobnych wyrobów.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy powinni posiadać podczas szkolenia przykładowe karty charakterystyki ze swoich zakładów pracy do celów warsztatowych

Czas trwania szkolenia:

2 dni