CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

SR01 – Pierwsze kroki z CSR

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Szkolenie ma charakter warsztatowy i kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrażania CSR w firmie, w tym na możliwość korzystania z norm i standardów CSR. Obszerna, skondensowana dawka wiedzy teoretycznej jest ilustrowana konkretnymi przykładami działań firm w Polsce i za granicą oraz case study. Dzięki zadaniom grupowym oraz przestrzeni na dyskusję i wymianę doświadczeń będą Państwo mieli możliwość zanalizowania, jak przekazywana wiedza z zakresu CSR może wpłynąć na decyzje i działania firmy.

Zakres szkolenia

>CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju, roli firmy i jej odpowiedzialności we współczesnym świecie:

– Definicja i zakres CSR

– Rola systemowych narzędzi jakości w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu: ISO 9001 (jakość), ISO 14001(ochrona środowiska), PN-N 18001 / OHSAS 18001 (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz normy i standardy branżowe

– Kluczowe pojęcie: interesariusz.

– Korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla firmy oraz jej interesariuszy.

>Wdrażanie CSR w praktyce
>Normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności

– Cele i zakres normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000

– Seria standardów AA1000 praktycznym narzędziem budowania relacji z interesariuszami firmy i organizacji

– Raportowanie CSR według międzynarodowego standardu GRI: cele, zasady i korzyści raportowania, rola pracowników i innych interesariuszy firmy w procesie raportowania, przykłady dobrych praktyk

>Przygotowanie do certyfikacji SA8000

Ocena uczestników

  • Polega na ocenie Państwa zaangażowania podczas szkolenia (prezentacja, dyskusja oraz praca w grupach).
  • Na zakończenie sesji uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej.

Czas trwania

1 dzień

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte