ISO 14001 - Audytor wewnętrzny

S02 – Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu będą Państwo rozumieli wymagania oraz funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem opartego na normie ISO 14001:2015, a także zasady audytowania tego systemu.

Nabędą Państwo również umiejętności związane z:

 • planowaniem i przygotowaniem się do audytu;
 • zbieraniem i analizowaniem dowodów;
 • przeprowadzaniem audytu i raportowaniem jego wyników;
 • organizowaniem i zarządzaniem audytem przeprowadzanym przez zespół audytorów.

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Cel prowadzenia wewnętrznych audytów środowiskowych wg ISO 14001:2015;
 • Kluczowych zagadnień środowiskowych;
 • Planowania audytu na podstawie wyznaczonych kryteriów audytowania;
 • Skutecznej realizacji audytu systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ);
 • Zidentyfikowania atutów i słabości SZŚ;
 • Opracowania jasnego, spójnego i zasadnego raportu z audytu;
 • Przedstawienia raportu z audytu właściwym pracownikom i kierownictwu.

Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli w firmie, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, kierownictwo, Pełnomocnicy ds. SZŚ.

Warunki uczestnictwa

 • Średnie wykształcenie;
 • Zalecana znajomość zasad opracowywania raportów;
 • Korzystne jest ukończenie szkolenia wprowadzającego do SZŚ;
 • Zalecana wstępna znajomość wymagań normy ISO 14001:2008.

Czas trwania

2 dni

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte