ISO 14001 - Audytor Wiodący

S04 – Audytor Wiodący SZŚ ISO 14001:2015 (rej. w IRCA)

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków do zostania kwalifikowanym audytorem rejestrowanym w IRCA. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności w zakresie audytowania drugiej i trzeciej strony wg. wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem.  Zdobędą Państwo wiedzę na temat:

 • Wymagań normy ISO 14001;
 • Kluczowych zagadnień środowiskowych;
 • Planowania audytu na podstawie kryteriów audytowania (ISO 14001);
 • Przeprowadzania audytu (auditu*) systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ)
  – Różnic pomiędzy auditami SZJ, a auditami SZŚ
  – Tworzenia zrozumiałych i odpowiednich raportów
  – Przekazania klientowi zawartych w raporcie uwag z auditu.

Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są przygotowywane i nadzorowane przez IRCA.

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Zagadnienia środowiskowe;
 • Przegląd SZŚ (ISO 14001);
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu polityki oraz przy planowaniu;
 • Techniki audytowania;
 • Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu;
 • Na co należy zwracać uwagę przy audytowaniu i działaniach korygujących;
 • Zagadnienia dotyczące akredytacji.

Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu– certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Grupa docelowa

Pracownicy zarządzający auditami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej czy trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA.

Warunki uczestnictwa

 • Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Czas trwania

5 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte