FSC - Praktyczna interpretacja wymagań standardu

F01 – Praktyczna interpretacja wymagań standardu FSC ®

Zapisz się na seminarium

Korzyści

Na seminarium zapoznają się Państwo z podstawowymi wymaganiami standardów FSC® oraz z korzyściami jakie wynikają z certyfikacji FSC, takimi jak:

  • Utrzymanie wyników sprzedaży;
  • Zdobycie nowych rynków;
  • Zapewnienie, że produkty zostały wyprodukowane z drewna pozyskanego legalnie z lasów gdzie jest prowadzona odpowiedzialna gospodarka.

Zakres seminarium

  • Procesy certyfikacji gospodarki leśnej;
  • Istota procesów certyfikacji przemysłu drzewnego i rodzaje certyfikatów kontroli pochodzenia produktu;(indywidualne; grupowe; wielozakładowe/oddziałowe)
  • Podstawowe wymagania systemów kontroli pochodzenia produktu FSC wg standardu FSC-STD-40-004;
  • Podstawy stosowania znaków towarowych FSC;
  • Przebieg procesu certyfikacji – etapy procesu certyfikacyjnego;

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej seminarium;
  • Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu w oparciu o FSC.

Warunki uczestnictwa

Brak.

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte