ISO 14001 - Praktyczna interpretacja wymagań

S01 – Praktyczna Interpretacja Wymagań ISO 14001

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania oraz zasady funkcjonowania standardu ISO 14001, będą umieli przygotować się do audytu (auditu*), oraz poznają Państwo zasady przygotowywania dokumentacji systemowej pod wymogi standardu ISO 14001.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem – korzyści z wprowadzenia systemu;
  • Szczegółowe omówienie wymagań ISO 14001:2015;
  • Wymagania prawne.

Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania podczas szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania środowiskiem i ich auditowanie.

Warunki uczestnictwa

  • Wykształcenie średnie

Czas trwania

1 dzień

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte