Systemy Monitorowania CO2 - szkolenie | Bureau Veritas

S07 Systemy monitorowania CO2

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

W ramach szkolenia Uczestnicy poznają aktualne regulacje i protokoły związane z emisją CO2 oraz najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone przez Komisję Europejską. Rozporządzenia regulują szereg obowiązków, dotyczących dokładniejszego raportowania i sprawdzania informacji związanych z emisjami gazów cieplarnianych.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do systemu handlu emisjami:

– kontekst ochrony środowiska, porozumienia międzynarodowe,

– Protokół z Kioto,

– Regulacje unijne 2005-2012, EUETS uczestnicy i ich role

– Mechanizm handlu

– KPRU1/ KPRU 2, rola energetyki

– Zasady monitorowania i sprawozdawczości 2005-2012

  • EU ETS po 2012 Wprowadzenie do audytów, podejście do audytu;

– Nowe wymagania, regulacje unijne (decyzje parlamentu i KE (2012/600, 2012/601, 2011/278), poradniki i wytyczne, nowe zasady monitorowania – plan monitorowania (wymagania, poziomy dokładności, nieracjonalne koszty, system kontroli, próbkowanie, doskonalenie, analiza ryzyka, proces weryfikacji)

– Ograniczenia uprawnień (aukcyjność) mechanizmy przydziału bezpłatnych

  • EU ETS a inne wymagania – dyrektywa IED

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
  • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie.

 

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte