Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie SZŚ

S03 – Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem

Korzyści

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie przeprowadzania oceny Państwa przedsiębiorstwa na zdolność z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi odnośnie Ochrony Środowiska.

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

  • Struktura organów ustawodawczych UE;
  • Implementacja przepisów UE do prawa polskiego;
  • Identyfikacja i dostęp do aktualnych wymagań prawnych;
  • Wymagania krajowych przepisów prawnych;
  • Wdrażanie wymagań prawnych w polskich przedsiębiorstwach;
  • Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi (aspekty praktyczne – ćwiczenia).

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne w firmie za działania w zakresie ochrony środowiska oraz osoby, które chcą pogłębić swoją wiedze w tym zakresie. Pracownicy szczebli kierowniczych w firmie, osoby zarządzające, dyrekcja.

Warunki uczestnictwa

Brak.

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte