Audytor wewnętrzny ISO 13485:2012 oraz ISO 9001:2009

M01 – Audytor wewnętrzny ISO 13485:2012 oraz ISO 9001:2009

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Podczas szkolenia osoby wyznaczone do pełnienia obowiązków audytorów wewnętrznych zapoznają się z teorią i praktyką dotyczącym norm PN-EN ISO 9001: 2009 „Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania”, PN-EN ISO 13485: 2012 „Wyroby medyczne. Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania do celów przepisów prawnych” oraz PN-EN ISO 19011: 2012 „Wytyczne dotyczące audytowania Systemów Zarządzania Jakością i/lub Zarządzania Środowiskowego”, stosowaną terminologią, zasadami przeprowadzania audytów, planowaniem i raportowaniem.  Celem szkolenia jest nabycie kompetencji do przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Zakres szkolenia

 • System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009.
 • Powiązania pomiędzy normami PN-EN ISO 9001: 2009 oraz PN-EN ISO 13485:2012
 • Wymagania normy PN-EN ISO 13485:2012
 • Powiązania z wymaganiami prawnymi
 • Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012.
  • Terminy i definicje związane z audytem
  • Wstęp do zasad audytowania
  • Podstawy zarządzanie programem audytów
  • Wstęp do działań audytowych
  • Kompetencje audytorów
  • Ocena pracy i doskonalenie audytorów
 • Typy audytów – przykłady
 • Dokumentowanie audytów
 • Trudne sytuacje audytowe – ćwiczenia
 • Podejmowanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych – ćwiczenia
 • Działania poaudytowe
 • Test 

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia, każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę trenera otrzyma certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 9001* oraz Audytora Wewnętrznego ISO 13485.

Grupa docelowa

Producenci, dystrybutorzy, importerzy i serwisanci wyrobów medycznych. Kandydaci na audytorów wewnętrznych, audytorzy wewnętrzni doskonalący swoje kompetencje.

Warunki uczestnictwa

Zalecana podstawowa znajomość PN-EN ISO 9001: 2009 oraz PN-EN ISO 13485:2012.

Czas trwania

3 dni

* Uwaga! Nie jest to certyfikat równoznaczny z certyfikatem rejestrowanym w IRCA (ang .International Register of Certificated Auditors). Certyfikaty IRCA wydajemy jedynie po pozytywnie zakończonych szkoleniach zarejestrowanych w Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Audytorów. Dowiedz się więcej

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte