Wymagania dla opakowań bezpośrednich produktów leczniczych

M05 – Wymagania dla opakowań bezpośrednich produktów leczniczych

Korzyści

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z normą PN-EN ISO 15378: 2012 Materiały na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych – Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Celem szkolenia jest nabycie kompetencji w zakresie wymagań jakościowych dla produkcji opakowań przeznaczonych do produktów leczniczych.

Zakres szkolenia

 • ISO 9001 a wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • Środowisko wytwarzania
 • Zarządzanie ryzykiem jakości
 • Nadzór nad zmianami
 • Personel
 • Pomieszczenia i urządzenia
 • Dokumentacja
 • Proces wytwarzania
 • Kontrola jakości
 • Analiza ryzyka
 • Wymagania dla materiałów opakowaniowych drukowanych

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa

Producenci opakowań bezpośrednich produktów leczniczych. Przedstawiciele najwyższego kierownictwa organizacji, kierownicy i pracownicy działów jakości, kierownicy i pracownicy działu produkcji, kierownicy i pracownicy działów badawczo-rozwojowych

Warunki uczestnictwa

Zalecana podstawowa znajomość ISO 13485 oraz wymagań GMP

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte