Zmiana w Środowisku GMP - szkolenie | Bureau Veritas

M08 – Zarządzanie Zmianą w Środowisku GMP

Korzyści

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z zasadami nadzorowania zmian w środowisku uregulowanym tzn. podlegającym wymaganiom Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP (ang. Good Manufacturing Practice), takim jak wytwarzanie wyrobów medycznych czy produktów farmaceutycznych. Omówione będą zasady planowania i wdrażania zmian niestanowiących zagrożenia dla produktu.

Zakres szkolenia

 • Kategorie zmian produktu
 • Zagrożenia wynikające z planowanych zmian
 • Kategorie zmian w procesie
 • Zmiany w systemie zarządzania jakością
 • Fazy procesu zmiany
 • Rola analizy ryzyka w ocenie planowanej zmiany
 • System nadzoru nad zmianami
 • Kontrola zmian w procesie wytwarzania wyrobów medycznych
 • Kontrola zmian w procesie wytwarzania produktów farmaceutycznych
 • Organizacja nadzoru nad zmianami, procedury

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa

Producenci wyrobów medycznych oraz farmaceutycznych. Przedstawiciele najwyższego kierownictwa organizacji, kierownicy i pracownicy działów jakości, kierownicy i pracownicy działu produkcji, kierownicy i pracownicy działów badawczo-rozwojowych (R&D).

Warunki uczestnictwa

Zalecana podstawowa znajomość ISO 13485 oraz wymagań GMP

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte