Jak realizować audyt dostawców w łańcuchu żywnościowym

H11 – Jak realizować audyt dostawców w łańcuchu żywnościowym

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jak optymalizować metody i narzędzia (ankieta, check lista, raport) do prowadzenia audytu (auditu*) dostawców oraz wymienią Państwo doświadczenia i poglądy w tym zakresie.

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Audity dostawców – doświadczenia BVC;
 • Prawidłowo przygotowana ankieta dostawcy;
 • Lista pytań do auditu, raport z auditu;
 • Klasyfikacja niezgodności, działania korygujące;
 • Opracowanie systemu oceny dostawcy;
 • Warsztaty, case study.

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

 • Osoby wyznaczone do przeprowadzania i zarządzania auditami dostawców;
 • Osoby z działów jakości oraz zakupów.
 • Osoby z następujących branż: przemysł rolno-spożywczy, co-packing, transport, logistyka, dodatki do żywności, opakowania.

Warunki uczestnictwa

 • Doświadczenie w prowadzeniu auditów;
 • Znajomość systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 9001, HACCP, GMP/GHP, BRC, IFS, ISO 22000).

Czas trwania

1 dzień

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Poznaj także nasze audyty dostawców w przemyśle konsumpcyjnym.