Audytor Wiodący Bezpieczeństwa Żywności

H06 – Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 Korzyści

Dzięki szkoleniu będą Państwo potrafili praktyczne i profesjonalne przygotować audity  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, HACCP, GMP/GHP, BRC, IFS).

Zakres szkolenia

 • Przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, GMP/GHP, BRC / IFS);
 • Wymagania formalno-prawne: Nowy pakiet higieniczny (Rozporządzenia nr 178,852,853,882, 854);
 • Analiza kodeksu GMP, planu HACCP;
 • Omówienie wymagań normy ISO 22 000:2005, normy BRC;
 • Wprowadzenie do standardu IFS:2007;
 • Identyfikowalność w Łańcuchu Dostaw;
 • Analiza Ryzyka i Wycofanie produktów z rynku;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania (ISO 19011);
 • Dokumentacja auditu: listy kontrolne, raporty z auditu, raporty niezgodności.

 Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

 • Osoby wyznaczone do przeprowadzania i zarządzania auditami bezpieczeństwa żywności, auditami dostawców.

Warunki uczestnictwa

 • Średnie wykształcenie;
 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Zalecana wcześniejsza znajomość metod zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, GMP/GHP, BRC).

Czas trwania

3 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte