ISO 22000 - Audytor Wiodący

H03 – Audytor Wiodący ISO 22000 (rej. w IRCA)

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków do zostania kwalifikowanym audytorem rejestrowanym w IRCA. Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę na temat normy ISO 22000:2005 oraz nabędą umiejętności audytowania drugiej i trzeciej strony w zakresie jej wymagań. Po pozytywnym przejściu kursu będą Państwo umieli efektywnie przeprowadzać i raportować audyty(audity*) w tym zakresie. Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są przygotowywane i nadzorowane przez IRCA.

Zakres szkolenia

Interpretowanie wymagań ISO 22000:2005 w kontekście auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności organizacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

 • Skuteczność zarządzania ryzykiem w organizacji poprzez ocenę czynników ryzyka związanych z bezpieczeństwem żywności i planowanie środków kontroli;
 • Umiejętność utrzymania zgodności z wymogami prawnymi;
 •  Adekwatność przygotowania na nagłe wypadki i reagowania na te wypadki;
 • Wdrożenie środków kontrolowania, monitorowania i pomiaru ryzyka operacyjnego;
 • Stałe zwiększanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Planowanie i przeprowadzanie auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 19011, raportowanie i działania poauditowe .

Celem szkolenia jest praktyczne i profesjonalne przygotowanie auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000):

 • Przedstawienie głównego celu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i wyjaśnienie zasad, procesów i technik służących do oceny i zarządzania zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności, a także ich znaczenie dla auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wyjaśnienie celu, treści i wzajemnych powiązań pomiędzy następującymi normami, procedurami i dokumentami: normy dotyczące systemów zarządzania, ISO 22000:2005, rodzina norm ISO 9000:2000, wytyczne (ISO 22004:2005, ISO 15161:2002), praktyka branżowa, standardowe procedury operacyjne oraz ramy prawne związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu– certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Grupa docelowa

Pracownicy zarządzający auditami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej i trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA.

Warunki uczestnictwa

 • Zalecana wcześniejsza znajomość metod zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000);
 • Zalecany udział w szkoleniu na Auditora Wewnętrznego ISO 22000.
 • Wypełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Czas trwania

5 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte