BRC - praktyczna interpretacja standardu

H08 – Praktyczna interpretacja wymagań BRC wersja 8.0

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Wydanie BRC v.8 opracowano na podstawie szeroko zakrojonych konsultacji, których celem było zrozumienie wymogów zainteresowanych podmiotów i przegląd aktualnie zgłaszanych, pilnych kwestii z branży spożywczej. Informacje zostały opracowane i przeanalizowane przez grupy robocze złożone z zainteresowanych podmiotów międzynarodowych reprezentujących: producentów żywności, sprzedawców detalicznych, firmy z sektora gastronomicznego, jednostki certyfikujące oraz niezależnych ekspertów technicznych.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do wymagań standardów wymaganych przez sieci handlowe;
  • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie audytu
  • Prezentacja wymagań BRC wersja 8;
  • IFS, BRC a inne systemy branży spożywczej HACCP, ISO 22000.

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli branży spożywczej, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Warunki uczestnictwa

  • Wykształcenie średnie;
  • Zalecana wcześniejsza znajomość wymagań HACCP.

Czas trwania

1 dzień

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte