GlobalGAP - Dobra Praktyka Rolnicza

H09 – GlobalGAP- Dobra Praktyka Rolnicza

Korzyści

Dzięki szkoleniu poznają Państwo wymagania standardu GlobalGAP oraz wymagania jakie niesie certyfikacja tego systemu.

Zakres szkolenia

 • GlobalGAP- historia, rozwój standardu;
 • GlobalGAP w Polsce;
 • Praktyczna interpretacja wymagań GlobalGAP;

MODUŁ PODSTAWOWY

 • Przechowywanie zapisów i kontrola wewnętrzna
 • Historia i zarządzanie miejscem produkcji
 • Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona pracowników
 • Gospodarka odpadami
 • Ochrona środowiska
 • Reklamacje
 • Identyfikowalność

MODUŁ DLA ROŚLIN UPRAWNYCH

 • Identyfikowalność
 • Materiał rozmnożeniowy
 • Historia i zarządzanie miejscem produkcji
 • Zarządzanie glebą
 • Stosowanie nawozów
 • Nawadnianie
 • Integrowana ochrona roślin
 • Środki ochrony roślin

OWOCE I WARZYWA

 • Materiał rozmnożeniowy
 • Zarządzanie glebą i podłożem
 • Nawadnianie
 • Zbiór
 • Postępowanie z wyrobem po zbiorze

Ocena uczestników

 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie Global GAP lub weryfikację tego systemu.

Warunki uczestnictwa

Brak.

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte