Audytor wewnętrzny standardu HACCP

H04 – Audytor Wewnętrzny HACCP

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Na szkoleniu zdobędą Państwo niezbędną wiedzę na temat wymagań oraz funkcjonowania systemu HACCP, zrozumieją Państwo zasady audytowania, będą umieli:

 • zaplanować i przygotować się do audytu (auditu*);
 • zbierać i analizować dowody;
 • przeprowadzić audit wewnętrzny i raportować jego wyniki;
 • organizaować i zarządzać audytem przeprowadzonym przez zespół audytorów.

Zakres szkolenia

 • Przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem Żywności;
 • Wymagania formalno-prawne;
 • Analiza kodeksu GMP, planu HACCP;
 • Prezentacja normy DS. 3027 HACCP:2002;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania (ISO 19011);
 • Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne.

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz na podstawie wyniku testu pisemnego;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu;
 • Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z testu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; kandydaci na auditorów wewnętrznych; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Warunki uczestnictwa

 • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Czas trwania

1 dzień

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamytej formy

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte