IFS - praktyczna interpretacja standardu

H07 – Praktyczna Interpretacja IFS wersja 6.1

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Podczas szkolenia zapaznają się Państwo z wymaganiami (standard IFS) stawianymi przedsiębiorstwom dostarczającym swoje produkty do niemieckich i francuskich sieci supermarketów. Ci z Państwa, którzy będą aktywnie uczestniczyli w kursie, na koniec szkolenia będą:

  • rozumieli wymagania oraz funkcjonowanie standardu IFS;
  • umieli przygotować się do audytu (auditu*);
  • znali zasady przygotowania dokumentacji systemowej pod wymagania standardu IFS wersja 6.1

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do wymagań standardów wymaganych przez sieci handlowe;
  • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu;
  • Prezentacja wymagań IFS wersja 6.1;
  • IFS, BRC a inne systemy branży spożywczej HACCP, ISO 22 000.

Ocena uczestników

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli branży spożywczej, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Warunki uczestnictwa

  • Zalecana wcześniejsza znajomość wymagań HACCP.

Czas trwania

1 dzień

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte