Warsztaty Food Defense - Zarządzanie Kryzysowe | Bureau Veritas

H12 – Warsztaty Food Defense – Obrona Żywności i Zarządzanie Kryzysowe

Zapisz się

Korzyści:
Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z różnymi sposobami oceny i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przemyśle spożywczym. Program został zaplanowany w taki sposób, aby po ukończeniu szkolenia „Food defense” uczestnik był przygotowany zarówno na działania prewencyjne (ocena stopnia narażenia producenta na atak, sposoby ochrony produkcji przed dostępem osób niepowołanych, budowa świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa żywności), jak też na działania w momencie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej (ocena powagi sytuacji, reakcja i dopasowanie działań).

Zakres szkolenia:

 • Obrona żywności:
  – Wymagania międzynarodowych standardów: ISO TS 22002-1, IFS (nowy rozdział IFS v.6 Food Defense),
  BRC, PAS 96
  – Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • „Warstwy” obrony żywności
 • Ocena ryzyka narażenia na atak związanego z przedsiębiorstwem i jego działalnością
  – dla wyrobu, lokalizacji i rodzaju biznesu
  – warsztaty z analizy zagrożeń
 • Środki nadzoru
  –  Jak testować system pod kątem obrony żywności?
 • Budowa świadomości w zakresie Food Defense
 • Przygotowanie do kryzysu
  – Istota tzw. ‘małych kryzysów’ (np. reklamacje)
 • Budowa sztabu kryzysowego
 • Ćwiczenia i warsztaty

Ocena uczestników:

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa:
Kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działów jakości, pracownicy działów kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.  Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby dedykowane do sztabów kryzysowych. Wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Warunki uczestnictwa:
Zalecana wcześniejsza znajomość  standardów bezpieczeństwa żywności.

Zapisz się
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte