ISO 22000 - Audytor wewnętrzny

H02 – Audytor Wewnętrzny ISO 22000

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania i funkcjonowanie standardu ISO 22000:2018 oraz zasady jego audytowania. Będą Państwo wiedzieli jak:

 • Planować i przygotowywać się do audytu (auditu*);
 • Zbierać i analizować dowody;
 • Przeprowadzić audit i raportować jego wyniki;
 • Organizować i zarządzać auditem przeprowadzanym przez zespół audytorów.

Zakres szkolenia

 • Przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wymagania formalno-prawne;
 • Prezentacja normy ISO 22000:2018;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania (ISO 19011);
 • Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne.
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne na podstawie testu końcowego;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; kandydaci na auditorów wewnętrznych; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Warunki uczestnictwa

Zalecana wcześniejsza znajomość  Normy ISO 22000:2018 przed szkoleniem (tłumaczenie autorskie normy dostępne na stronie www.bureauveritas.pl)

Czas trwania

2 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne , ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte