System Bezpieczeństwa Pasz - GMP

H05 – System Bezpieczeństwa Pasz – wymagania dla przemysłu paszowego

Korzyści

Na szkoleniu zapoznają się Państwo z wymaganiami jakościowymi stawianymi producentom, przetwórcom, handlowcom, transportowi prowadzącym działalność w branży paszowej. Standard GMP + 2006 PDV określa wymogi bezpieczeństwa produktów paszowych (pasz). System spójny jest z dyrektywami i rozporządzeniami UE, w tym rozporządzeniem 183/2005 Parlamentu Europejskiego. Podczas szkolenia zostaną Państwu przedstawione standardy GMP B 2 i GMP B 3 (2007), dotyczące handlu, magazynowania, przetwarzania i produkcji – ich cechy wspólne i różnice. Standardy wymagają niezależnej certyfikacji.

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

  • Zasady obowiązujące w przemyśle paszowym od 2010r.;
  • Wprowadzenie do wymagań GMP + ;
  • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu;
  • Prezentacja wymagań GMP B 2 i GMP B 3;
  • GMP + 2006 a inne europejskie systemy zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Ocena uczestników

  • Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikaty uczestnictwa sygnowane logo Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Pełnomocnicy ds. jakości, członkowie zespołów HACCP, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Warunki uczestnictwa

  • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte