Nasi trenerzy

Kwalifikacje Trenerów są udokumentowane, certyfikowane, uznane w opinii międzynarodowej i co najważniejsze – poparte cenną praktyką i doświadczeniem.

Robert Dąbrowski

Robert Dąbrowski -

Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zagadnień kolejowych oraz ich integracji systemowej: RAMS/LCC oraz FMEA /FMECA wg EN 50126, EN 50128, EN 50129 a także EN 50657, ECM/MMS wg Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 , Wspólnych Metod Oceny i Wyceny Ryzyka wg. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2013/402.

Aktywnie wdraża Systemy Zarządzania wg ISO/TS 22163:2017 (IRIS) oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779.  Prowadzi szkolenia w zakresie kolejowych wymagań oraz systemów zarządzania. Prowadzonego przez niego szkolenia charakteryzują się dynamiką, żywymi przykładami oraz wysokim zaangażowaniem uczestników. Stale współpracuje jako partner merytoryczny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  • Kolejnictwo
w

Brak szkoleń dla wybranych kryteriów.

O nowych terminach poinformujemy wkrótce. Chcesz uzyskać wiecej informacji?

Ikona Zobacz powiązane szkolenia

Cena

Spotkanie Przemysłu Kolejowego: Jakość Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw

Dowiedz się więcej

Cena: 1200zł + VAT

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!