Nasi trenerzy

Kwalifikacje Trenerów są udokumentowane, certyfikowane, uznane w opinii międzynarodowej i co najważniejsze – poparte cenną praktyką i doświadczeniem.

Elżbieta Jarosławska-Deja

Elżbieta Jarosławska-Deja -

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym i paszowym  na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym  rozwojem  ukształtowały praktyka ze specjalistyczną wiedzą w zakresie laboratoryjnych metod  badawczych, zarządzania jakością, bezpieczeństwem pasz oraz zrównoważonym rozwojem.

Pani Elżbieta była jedną z pierwszych osób  w Polsce, które wdrożyły systemy zrównoważonego rozwoju (ISCC, REDCert) w przedsiębiorstwach produkujących biopaliwa, a także olejarniach i pierwszych punktach zbioru wraz z wykonaniem obliczeń emisji gazów cieplarnianych dla każdego etapu procesu (uprawa, transport, przetwórca i  wytwórca gotowego biokomponentu). Posiada nieocenioną znajomość wymagań prawnych z zakresu produkcji pasz i materiałów paszowych oraz kryteriów zrównoważonego rozwoju w produkcji biopaliw i biokomponentów ciekłych. Pani Elżbieta jako ekspert Krajowej Izby Biopaliw jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Podkomitecie Paliw Płynnych.

  • Biomasa

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!