WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z ISO/IEC 27001 ORAZ RODO - Szkolenia Bureau Veritas

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z ISO/IEC 27001 ORAZ RODO

Zapisz się na szkolenie

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką przygotowania, wdrażania i nadzoru nad systemem bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017 oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkolenie jest podzielone na trzy bloki tematyczne rozpoczynając od przygotowania do wdrożenia, przechodząc przez opis procesu wdrożenia, a kończąc na nadzorze i weryfikacji SZBI z RODO. Uczestnicy dowiedzą się jak zintegrować poszczególne elementy wymagane przez najlepsze praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Polsce. W trakcie szkolenia zostaną omówione najtrudniejsze elementy implementacji oraz praktyczne case study opisujące skuteczność proponowanych rozwiązań. Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę i zweryfikować dotychczas podejmowane działania dotyczące implementacji SZBI i przepisów RODO w organizacji.

Liczba dni: 3 dni

Zakres szkolenia:

Wprowadzenie do wymogów normy ISO/IEC 27001:2017

Wprowadzenie do wymogów RODO

Weryfikacja stanu faktycznego – audyt wstępny,

Raport z audytu wstępnego i harmonogram dostosowania,

Opracowanie/aktualizowanie dokumentacji SZBI,

Inwentaryzacja zasobów informacyjnych,

Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych,

Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych,

Ocena skutków przetwarzania (DPIA),

Relacje z dostawcami,

Realizacja praw osób, których dane dotyczą,

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji,

Ciągłe doskonalenie SZBI.

Ocena uczestników:

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

 

Grupa docelowa:
Inspektorzy Ochrony Danych, Pełnomocnicy ds. SZBI, Specjaliści ds. compliance, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy ochrony danych osobowych lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Warunki uczestnictwa:
Zalecana wcześniejsza znajomość  standardów bezpieczeństwa informacji.

Zapisz się na szkolenie