Szkolenia otwarte

Wybierz interesującą Cię kategorię szkoleń.
Jeśli masz pytania, napisz do nas!

Regulamin szkoleń otwartych

Opłaty

 • Do wszystkich opłat szkoleniowych prezentowanych w katalogu lub innych dokumentach należy doliczyć stawkę VAT 23%
 • Cena kursu obejmuje: zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe i lunch (przy szkoleniach stacjonarnych)
 • Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę szkolenia

Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnacja z uczestnictwa

 • Uczestnictwo w kursie może być odwołane z minimum 10 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem do rozpoczęcia kursu.
 • Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w kursie nastąpi na mniej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, Bureau Veritas ma prawo pobrania całej opłaty. W przypadku przesłania zgłoszenia na szkolenie na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem jego realizacji, nie ma możliwości bezkosztowej anulacji. Zostanie wystawiona faktura VAT na pełną kwotę. Istnieje możliwość uczestniczenia w kolejnym terminie, jeżeli będą wolne miejsca. Aby uniknąć strat prosimy o rozważne decyzje odnośnie rezygnacji z uczestnictwa.
 • Zmiana osoby uczestniczącej na inną dozwolona jest do dwóch dni przed rozpoczęciem kursu.

Rozkład zajęć kursu

 • Bureau Veritas rezerwuje sobie prawo do zmiany opublikowanego programu kursu i / lub rozkładu zajęć.
 • Ze względu na obszerność materiału i intensywność zajęć, szkolenia rejestrowane w CQI/IRCA trwają 9-10h.
 • W ciągu 7 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia Bureau Veritas potwierdza lub odwołuje kurs. Taka informacja zostaje wysłana mailowo do wszystkich, którzy zapisali się na szkolenie, przesyłając formularz zgłoszeniowy.
 • W przypadku odwołania kursu przez Bureau Veritas, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona do zwrotu wniesionych opłat.
 • W przypadku odwołania kursu przez Bureau Veritas, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona do zwrotu wniesionych opłat.

Wersja językowa

 • Wszystkie szkolenia realizowane przez Bureau Veritas prowadzone są po polsku (chyba że w opisie kursu zaznaczono inaczej); w wyjątkowych sytuacjach wykładowcy mogą wspierać się na materiałach oryginalnych (check listy, normy) wydanych po angielsku.

Zakwaterowanie

 • Podczas pobytu na szkoleniu uczestnicy zakwaterowani są zawsze w pokojach jednoosobowych. Zakwaterowanie jest dodatkowo płatne, koszt wyceniany jest każdorazowo w zależności od miejsca realizacji szkolenia/konferencji.
 • Dodatkowe usługi tj.: telefon, parking, kolacje itp. nie są wliczone w cenę kursu i prosimy o ich indywidualne uregulowanie.

Szkolenia online

 • Szkolenia prowadzone online są łączeniami na żywo. Nie są one nagrywane i są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas szkolenia online wymagany jest dostęp do kamery oraz mikrofonu. Uczestnik szkolenia online musi mieć włączoną kamerkę, aby prowadzący mógł zweryfikować liczbę osób zalogowanych na spotkaniu oraz to, że w szkoleniu nie uczestniczą osoby postronne
 • Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia online stanowią wyłączną własność Bureau Veritas Polska. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 • Ceny szkoleń online są podawane w wartości netto plus 23% VAT.
 • Link do szkolenia online wysyłany jest między 3 a 5 dniem od daty rozpoczęcia kursu
 • Bureau Veritas Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie uczestnika szkolenia, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 • Rezygnacja bez ponoszenia kosztów jest możliwa w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po tym czasie zostanie wystawiona faktura VAT na pełną kwotę. Istnieje możliwość uczestniczenia w kolejnym terminie, jeżeli będą wolne miejsca. Aby uniknąć strat prosimy o rozważne decyzje odnośnie rezygnacji z uczestnictwa.
 • Uczestnik szkolenia online zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) online osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń online.
 • Potrzebne materiały do nauki dostarczamy w formie elektronicznej po zakończeniu kursu.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej do uczestników po zakończeniu kursu.
 • W przypadku odwołania kursu przez Bureau Veritas, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona do zwrotu wniesionych opłat.
 • Bureau Veritas rezerwuje sobie prawo do zmiany opublikowanego programu kursu i / lub rozkładu zajęć.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!