Szkolenie z kategorii Wyroby medyczne

Szkolenie: Analiza ryzyka zgodnie z ISO 14971:2019

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z zasadami prowadzenia oceny ryzyka związanego z wyrobami medycznymi. Wymóg stosowania oceny ryzyka w całym procesie realizacji wyrobu jest przywołany w punkcie 7.1 normy PN-EN ISO 13485:2019 „Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych”.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

 • Producenci, dystrybutorzy, importerzy, serwisanci wyrobów medycznych.
 • Przedstawiciele najwyższego kierownictwa organizacji,
 • Kierownicy i pracownicy działów jakości,
 • Kierownicy i pracownicy działów produkcji,
 • Kierownicy i pracownicy działów badawczo-rozwojowych (R&D).
 • Dlaczego i gdzie stosujemy analizę ryzyka?;
 • Struktura normy PN-EN ISO 14971:2019;
 • Etapy procesu oceny ryzyka;
 • Wybrane metody analizy ryzyka;
 • Analiza drzewa błędów (FTA);
 • Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA);
 • System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP);
 • Wybrane narzędzia wspomagające analizę ryzyka oraz identyfikujące zagrożenia;
 • Diagram Ishikawy;
 • Macierz przyczyn i skutków (C&E Matrix);
 • Analizy oraz wskaźniki statystyczne;
 • Analiza ryzyka w systemie zapewnienia jakości organizacji;
 • Analiza ryzyka przykładowego procesu;
 • Mapowanie procesu;
 • Analiza procesu według metody FMEA.
 • Zalecana podstawowa znajomość ISO 13485.
 • Dlaczego i gdzie stosujemy analizę ryzyka?;
 • Struktura normy PN-EN ISO 14971:2019;
 • Etapy procesu oceny ryzyka;
 • Wybrane metody analizy ryzyka;
 • Analiza drzewa błędów (FTA);
 • Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA);
 • System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP);
 • Wybrane narzędzia wspomagające analizę ryzyka oraz identyfikujące zagrożenia;
 • Diagram Ishikawy;
 • Macierz przyczyn i skutków (C&E Matrix);
 • Analizy oraz wskaźniki statystyczne;
 • Analiza ryzyka w systemie zapewnienia jakości organizacji;
 • Analiza ryzyka przykładowego procesu;
 • Mapowanie procesu;
 • Analiza procesu według metody FMEA.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W 2000r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Chemii kosmetycznej Politechniki Warszawskiej. W 2006 w szkole Głównej Handlowej uzyskała tytuł Menadżera Jakości. Od  2000r. ściśle związana z przemysłem  farmaceutycznym, kosmetycznym, wyrobów (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana podstawowa znajomość ISO 13485.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!