Szkolenie z kategorii Motoryzacja

Szkolenie: Audit Procesu wg VDA 6.3 ed 2020

O szkoleniu O szkoleniu

W ramach szkolenia uczestnicy poznają dokładnie wymagania VDA 6.3 oraz poznają zasady i metodykę przeprowadzania auditów procesu wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Podczas szkolenia VDA 6.3 w sposób jasny zostają objaśnione wszelkie aspekty opisane przez normatyw VDA jak również innych specyficznych wymagań klienta. Treść opisanych wymagań jest zestawiona z praktyką omawianą przez doświadczonych trenerów i osób zajmujących się przeprowadzaniem audytów procesu wg VDA 6.3.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągła ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej oraz w fazie ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują certyfikat auditora procesu

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy działów jakości oraz osoby odpowiedzialne za rozwój jakościowy dostawców. Osoby przeprowadzające wewnętrzne audity procesu jak również osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie auditów na zewnątrz – np. dostawcy.

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań podręcznika VDA 6.3 ed 2020

Dodatkowe specyficzne wymagania klienta – w oparciu o podręczniki FormelQ

Zasady i Meredyka przeprowadzania audytu procesu VDA 6.3

Etyka i kompetencje audytora procesu

Analiza ryzyk wykrytych podczas auditu

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania.

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań podręcznika VDA 6.3 ed 2020

Dodatkowe specyficzne wymagania klienta – w oparciu o podręczniki FormelQ

Zasady i Meredyka przeprowadzania audytu procesu VDA 6.3

Etyka i kompetencje audytora procesu

Analiza ryzyk wykrytych podczas auditu

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania.

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego – kierunek: mechanika i budowa maszyn; specjalność: samochody i ciągniki oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego – kierunek: zarządzanie i marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej w zakresie technologii, produkcji pojazdów, usług narzędziowych (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale: Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale: Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Doświadczony praktyk w branży motoryzacyjnej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy oraz obróbki (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!