Szkolenie z kategorii Kolejnictwo

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny IRIS

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu zapoznają się Państwo z techniką przeprowadzania i raportowania audytów (auditów*) wewnętrznych wg standardu ISO/TS 22163

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w czasie szkolenia ;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wydawany prze Bureau Vetitas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów jakości, audytorzy, kierownictwo, pełnomocnicy ds. jakości w zakresie systemów dedykowanych dla kolejnictwa.

Prezentacje oraz warsztaty dla kandydatów na audytorów wewnętrznych TS 22163:

 • Geneza powstania standardu;
 • Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 22163;
 • Omówienie wszystkich pytań kwestionariusza – zasady przyznawania wyników;
 • Warsztaty – prowadzenie auditów wewnętrznych (wg ISO/TS 22163);
 • Warsztaty – raportowanie wyników audytów.

Znajomość normy ISO 9001.

Prezentacje oraz warsztaty dla kandydatów na audytorów wewnętrznych TS 22163:

 • Geneza powstania standardu;
 • Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 22163;
 • Omówienie wszystkich pytań kwestionariusza – zasady przyznawania wyników;
 • Warsztaty – prowadzenie auditów wewnętrznych (wg ISO/TS 22163);
 • Warsztaty – raportowanie wyników audytów.

Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zagadnień kolejowych oraz ich integracji systemowej: RAMS/LCC oraz FMEA /FMECA wg EN 50126, EN 50128, EN 50129 a także EN 50657, ECM/MMS wg Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 , (…)

Czytaj więcej

Znajomość normy ISO 9001.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!