Szkolenie z kategorii Zarządzanie energią

Szkolenie: Audytor wewnętrzny ‒ szkolenie ISO 50001:2018

O szkoleniu O szkoleniu

Po pozytywnym ukończeniu kursu Audytor Wewnętrzny uczestnicy będą znać standard ISO 50001:2018 i wykorzystać go w praktyce. Ponadto poznają kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem energią. Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie komunikować się podczas audytu, przeprowadzić audyt energetyczny, stworzyć właściwy raport. Szkolenie Audytor Wewnętrzny jest podzielone na część teoretyczną, ćwiczeniową i dyskusje. Część praktyczna oparta jest na ciekawych przykładach i najczęściej spotykanych sytuacjach w firmach.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Kierownicy fabryk,
 • Osoby odpowiedzialne za poprawę efektywności energetycznej,
 • Konsultanci,
 • Pełnomocnicy ds. jakości, środowiska.
 • Zagadnienia związane z Systemem Zarządzania Energią;
 • Polityka i planowanie;
 • Monitorowanie i poprawa efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS);
 • Prawo energetyczne
  Kompetencje audytorskie;
 • Audyty – Wyjaśnienie audytów, ich celu i planowania;
 • Przegląd dokumentacji;
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody;
 • Działania korygujące i zapobiegawcze;
 • Sporządzanie raportu z audytu;
 • Ćwiczenia i dyskusje.

Brak formalnych wymagań.

 • Zagadnienia związane z Systemem Zarządzania Energią;
 • Polityka i planowanie;
 • Monitorowanie i poprawa efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS);
 • Prawo energetyczne
  Kompetencje audytorskie;
 • Audyty – Wyjaśnienie audytów, ich celu i planowania;
 • Przegląd dokumentacji;
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody;
 • Działania korygujące i zapobiegawcze;
 • Sporządzanie raportu z audytu;
 • Ćwiczenia i dyskusje.

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Brak formalnych wymagań.

Nie jesteś przekonany?
Poznaj korzyści i opinie osób, które odbyły szkolenie:

Korzyści dla pracownika:

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie, będą:

 • Rozumieli cel audytów wewnętrznych i rolę audytora
 • Rozumieli zasady audytowania i praktyki z tym związane
 • Umieli planować i przygotowywać się do audytu wewnętrznego
 • Umieli przeprowadzić audyt i raportować jego wyniki dotyczące między innymi:
 • Planowania energetycznego
 • Przeglądu energetycznego
 • Określenia energii bazowej
 • Definiowania Wskaźników Wyniku Energetycznego (WWE),
 • Ustalenia celów i zadań energetycznych i planów działań w zakresie zarządzania energią.

Korzyści dla pracodawcy:

Przedsiębiorca po szkoleniu będzie miał kompetentnych, a więc posiadających odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie pracowników, do prowadzenia audytów wewnętrznych, które:

 • Potwierdzą zgodności z wymaganiami
 • Zweryfikują skuteczność systemu
 • Dadzą możliwość zmniejszenia, wyeliminowania, a przede wszystkim zapobiegania nieprawidłowościom
 • Dostarczą wniosków poaudytowych, które mogą pomóc kierownictwu usprawnić funkcjonowanie systemu zarządzania energią.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!