Szkolenie z kategorii Energia

Audytor Wewnętrzny ISO 50001:2018

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 29-30 lipiec 2019

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1400 zł

Ilość osób:

1