Szkolenie z kategorii Motoryzacja

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie zostało stworzone dla branży motoryzacyjnej i ma na celu zdobycie (w przypadku kandydatów na Audytorów) lub poszerzenie (w przypadku doświadczonych Audytorów) wiedzy oraz umiejętności audytowych. Uczestnicy ugruntują swoje wiadomości dotyczące zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

W rezultacie odbycia szkolenia, uczestnicy, którzy je ukończą, nabędą wiedzę oraz umiejętności do wykorzystania w procesie  audytowania, i  doskonalenia, takie jak:

 • Wnikliwe zrozumienie zmian oraz nowych wymagań wprowadzonych w IATF 16949:2016, a także ich celu
 • Zrozumienie motoryzacyjnego podejścia procesowego do audytowania, włączając w to myślenie oparte na ryzyku
 • Rozpoczynanie i kończenie ścieżki audytowej w oparciu o wskaźniki- mierniki organizacji
 • Wykorzystywanie narzędzi oceny ryzyka, w celu uszeregowania ścieżek audytu pod względem ważności
 • Umiejętność planowania, przeprowadzania i raportowania działań audytowych opartych na procesie, z zastosowaniem wytycznych ISO 19011
 • Zrozumienie powiązań IATF 16949:2016 z mapą procesów organizacji
 • Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

 

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą egzamin, otrzymają certyfikat Audytora IATF 16949.

 • Wprowadzenie
 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje.
 • Struktura standardu IATF 16949:2016
 • Podejście procesowe i analiza ryzyka
 • Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016 oraz wymagań normatywnych  ISO 9001:2015
 • Omówienie głównych zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 • Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 • Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.
 • Pojęcia Audytu, cele audytu.
 • Wytyczne dotyczące audytowania ISO 19011:2018
 • Proces przeprowadzenia audytu w praktyce
 • Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności
 • CYKL PDCA
 • Komunikacja w audycie: werbalna i niewerbalna
 • Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin

Doświadczenie związane z zarządzaniem procesem i systemami zarządzania jakością. Znajomość normy ISO 9001:2015.

 • Wprowadzenie
 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje.
 • Struktura standardu IATF 16949:2016
 • Podejście procesowe i analiza ryzyka
 • Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016 oraz wymagań normatywnych  ISO 9001:2015
 • Omówienie głównych zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 • Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 • Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.
 • Pojęcia Audytu, cele audytu.
 • Wytyczne dotyczące audytowania ISO 19011:2018
 • Proces przeprowadzenia audytu w praktyce
 • Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności
 • CYKL PDCA
 • Komunikacja w audycie: werbalna i niewerbalna
 • Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego – kierunek: mechanika i budowa maszyn; specjalność: samochody i ciągniki oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego – kierunek: zarządzanie i marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej w zakresie technologii, produkcji pojazdów, usług narzędziowych (…)

Czytaj więcej

Doświadczenie związane z zarządzaniem procesem i systemami zarządzania jakością. Znajomość normy ISO 9001:2015.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!