Szkolenie z kategorii BHP

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

Miejsce i termin szkolenia:

, 24-25 listopad 2022

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1400 zł

Ilość osób:

1