Szkolenie z kategorii Biomasa

ISCC, REDCert, KZRINiG- wymagania systemów

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań systemów ISCC, REDcert oraz KZR INiG. W trakcie szkolenia przedstawione są aspekty prawne związane z przygotowaniem systemu do certyfikacji, a także recertyfikacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest  poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dla kogo Dla Kogo

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie/wdrożenie systemu Zrównoważonego Rozwoju, które chcą przygotować się do nadchodzącego auditu.

 • Wymagania formalne dotyczące uczestnictwa w systemach ISCC, REDcert, KZR INiG
 • Zakresy certyfikacji w systemach ISCC, REDcert, KZR INiG i opłaty z nimi związane
 • Omówienie wymagań związanych z zakupami i sprzedażą biomasy (pierwsze punkty skupu, punkty zbiórki odpadów, firmy handlowe)
 • Dokumentacja zakupów, magazynowania i sprzedaży biomasy
 • Bilans masy
 • Ubytki
 • Omówienie wymagań związanych z przetwarzaniem biomasy, w tym wytwarzaniem biopaliw
 • Zasady przekazywania emisji GHG w systemach ISCC, REDcert, KZR INiG
 • Jak czytać certyfikaty

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym i paszowym  na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym  (…)

Czytaj więcej

 • Wymagania formalne dotyczące uczestnictwa w systemach ISCC, REDcert, KZR INiG
 • Zakresy certyfikacji w systemach ISCC, REDcert, KZR INiG i opłaty z nimi związane
 • Omówienie wymagań związanych z zakupami i sprzedażą biomasy (pierwsze punkty skupu, punkty zbiórki odpadów, firmy handlowe)
 • Dokumentacja zakupów, magazynowania i sprzedaży biomasy
 • Bilans masy
 • Ubytki
 • Omówienie wymagań związanych z przetwarzaniem biomasy, w tym wytwarzaniem biopaliw
 • Zasady przekazywania emisji GHG w systemach ISCC, REDcert, KZR INiG
 • Jak czytać certyfikaty

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym i paszowym  na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym  (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!