Szkolenie z kategorii Materiały niebezpieczne

Szkolenie: Karty charakterystyk substancji chemicznych i ich mieszanin

O szkoleniu O szkoleniu

Karta charakterystyki, zgodnie z założeniem REACH, jest głównym źródłem informacji o substancjach i mieszaninach przekazywanych w łańcuchu dostaw. Jeżeli odbiorca lub dostawca nie posiada prawidłowo prowadzonej karty charakterystyki substancji może podlegać sankcji podczas kontroli, np. Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego czy Inspekcji Sanitarnej. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które pozwoli Państwu odpowiednio prowadzić karty charakterystyki zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Dla kogo Dla Kogo

  • Specjaliści ds. jakości i bhp, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych, m. in. chemii gospodarczej, środków czyszczących, kosmetyków, klejów, farb, lakierów oraz innych podobnych wyrobów, osoby odpowiedzialne za prowadzenie kart charakterystyki.
  • Jakie obowiązki względem karty charakterystyki ma producent, importer i dystrybutor według Rozporządzenia (WE) 1907/2006 – REACH;
  • Jak powinna wyglądać karta charakterystyki i co obowiązkowo zawierać – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010;
  • Jaką powinny mieć klasyfikację substancje a jaką mieszaniny w karcie charakterystyki  – Rozporządzenie (WE) 1272/2008 – CLP.
  • Jakie obowiązki względem karty charakterystyki ma producent, importer i dystrybutor według Rozporządzenia (WE) 1907/2006 – REACH;
  • Jak powinna wyglądać karta charakterystyki i co obowiązkowo zawierać – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010;
  • Jaką powinny mieć klasyfikację substancje a jaką mieszaniny w karcie charakterystyki  – Rozporządzenie (WE) 1272/2008 – CLP.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!