Szkolenie z kategorii BHP

Szkolenie: Kurs dla Audytorów Wiodących z rozszerzeniem ISO 45001:2018

O szkoleniu O szkoleniu

ISO 45001:2018 to międzynarodowa norma, która zastąpiła OHSAS 18001. Zmiana ma na celu pomóc organizacjom wszystkich typów i rozmiarów w tworzeniu i wdrażaniu systemów, które proaktywnie zapobiegają urazom i chorobom związanym z pracą.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu – certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

 • Pracownicy zarządzający audytami w organizacji,
 • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej i trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w CQI/IRCA,
 • Audytorzy wiodący.

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP, korzyści z wprowadzenia systemu;
 • Wymagana standardu ISO 45001
 • Wymagania prawne;
 • Korzyści biznesowe wynikające z poprawy działalności Systemu Zarządzania BHP
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu;
 • Dokumentacja poaudytowa, raporty niezgodności i działania korygujące.
 • Egzamin ostatniego dnia kursu, forma pisemna (czas trwania 1.40h)

Szkolenie skupia się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wprowadza do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu ISO 45001, niemniej ze względu na to, że jest to szkolenie trzydniowe (podstawowe szkolenie na Audytora Wiodącego trwa 5 dni), uczestnik musi posiadać wiedzę na temat audytowania zewnętrznego.

Uwaga! Godziny kursu mogą ulec wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej. 

 • Znajomość technik audytowania
 • Zalecany, ale nie wymagany, udział w szkoleniu na Audytora Wewnętrznego BHP
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP, korzyści z wprowadzenia systemu;
 • Wymagana standardu ISO 45001
 • Wymagania prawne;
 • Korzyści biznesowe wynikające z poprawy działalności Systemu Zarządzania BHP
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu;
 • Dokumentacja poaudytowa, raporty niezgodności i działania korygujące.
 • Egzamin ostatniego dnia kursu, forma pisemna (czas trwania 1.40h)

Szkolenie skupia się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wprowadza do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu ISO 45001, niemniej ze względu na to, że jest to szkolenie trzydniowe (podstawowe szkolenie na Audytora Wiodącego trwa 5 dni), uczestnik musi posiadać wiedzę na temat audytowania zewnętrznego.

Uwaga! Godziny kursu mogą ulec wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej. 

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, (…)

Czytaj więcej

 • Znajomość technik audytowania
 • Zalecany, ale nie wymagany, udział w szkoleniu na Audytora Wewnętrznego BHP
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!